Θετική η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα – Ανοίγει ο δρόμος για εκταμιεύσεις | ενότητες, οικονομία


Η Κομισιόν σημειώνει ότι “αυτή η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για το Eurogroup να αποφασίσει σχετικά με την απελευθέρωση της επόμενης σειράς μέτρων για το χρέος ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ.

Η 10η έκθεση για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας που θα εγκρίνει αύριο το Κολέγιο των Επιτρόπων και θα δημοσιευθεί από την Κομισιόν, “καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία”, σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης το οποίο περιήλθε σε γνώση του real.gr

Σύμφωνα με το κείμενο που είδε το real.gr, η Κομισιόν, δίνοντας στο eurogroup θετική εισήγηση για την επόμενη εκταμίευση, καταγράφει τα εξής:

“οι αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας”.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα”.

Αναλυτικά η έκθεση καταγράφει ότι “το πρωτογενές έλλειμμα της Ελλάδας που παρακολουθήθηκε υπό ενισχυμένη εποπτεία έφτασε το 7,5% του ΑΕΠ το 2020”.

Προβλέπει ότι “η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει ευνοϊκή το 2021 και τα περισσότερα από τα φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της κρίσης αναμένεται να καταργηθούν το 2022”, ενώ “περαιτέρω μέτρα προβλέπονται για να συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη στην ανάκαμψη το 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός χρειαζόταν ανακούφιση από τη φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών”.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “η εαρινή πρόβλεψη της Επιτροπής 2021 αναμένει ότι το πρωτογενές έλλειμμα που παρακολουθείται υπό ενισχυμένη εποπτεία θα φθάσει το 7,3% του ΑΕΠ το 2021 και το 0,5% του ΑΕΠ το 2022, το οποίο ευθυγραμμίζεται στενά με την προβολή των αρχών”.

Καταγράφει δε ότι “οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί”.

“Ως επί το πλείστον, συνεχίζουν να οδηγούνται από την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και την περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη που ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη για τον μετριασμό του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της κρίσης υγείας”, εξηγεί.

“Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με το πραγματικό κόστος των κρατικών εγγυήσεων και των επιστρεπτέων προκαταβολών που παρατάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, τονίζει.

Σημειώνει δε ότι “το προβλεπόμενο σύστημα πώλησης και εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους οφειλέτες ενδέχεται να φέρει σημαντικό φορολογικό κόστος εάν καταταχθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης”.

“Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διαφορές κατά της Δημόσιας Real Estate Company (ETAD) και τις συνεχιζόμενες νομικές προκλήσεις κατά των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφεται σε προηγούμενες εκθέσεις, παραμένουν σημαντικοί”.

Τονίζει επιπλέον ότι “η ανάκαμψη των μεταναστευτικών ροών θα επιδεινώσει το δημοσιονομικό ισοζύγιο στο μέλλον”.

Τέλος, η πρόβλεψη προϋποθέτει “πλήρη εκτέλεση των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, τα οποία, εάν δεν επιτευχθούν, θα βελτιώσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα στο κόστος της μείωσης της συμβολής των δημοσίων δαπανών στην ανάπτυξη”.

Σε σχέση με την πορεία και την εξυπέρετηση του χρέους επιπλέον, η Κομισιόν κατγράφει ότι “τα περιθώρια κρατικών αποδόσεων ήταν σταθερά από τον Φεβρουάριο του 2021, περίπου 60 μονάδες βάσης για την πενταετή περίοδο”.

“Πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους μετά τις ενημερωμένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής 2021”, καταγράφει.

“Η μεθοδολογία δημοσιεύθηκε στην 8η έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης. Το πλαίσιο ακολουθεί στενά το πλαίσιο της Επιτροπής για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας χρέους και εξετάζει πρόσθετα εναλλακτικά σενάρια. Τα προθεσμιακά επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τις παραδοχές επιτοκίου είναι από τα τέλη Μαρτίου 2021”.

“Η παρατεταμένη πανδημία αύξησε τους κινδύνους δημοσιονομικής βιωσιμότητας, οι οποίοι αντισταθμίζονται εν μέρει από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη”.

“Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι στο βασικό σενάριο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ παραμένει σε καθοδική πορεία από το 2021 και μετά”, προβλέπει η Κομισιόν.

“Το χρέος προβλέπεται να φτάσει το 169% έως το τέλος της δεκαετίας και να μειωθεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ έως το 2047 στο βασικό σενάριο”.

Σημειώνει ακόμα ότι “οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης παραμένουν αυξημένες βραχυπρόθεσμα κυρίως λόγω του υψηλού πρωτογενούς ελλείμματος. Η εφαρμογή της Δανειακής Διευκόλυνσης που παρουσιάζεται στο Σχέδιο Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στις υψηλότερες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το 2021-2022, αν και αυτή η πρόσθετη χρηματοδοτική ανάγκη καλύπτεται από την υποτιθέμενη εκταμίευση του δανείου για την Ανάκτηση και την Ανθεκτικότητα”.

‘Τα επόμενα χρόνια, οι ανάγκες χρηματοδότησης αναμένεται να είναι μέτριες και να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ έως το 2030”, τονίζει.

“Μετά από μια περίοδο αυξημένων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών το 2030, που συνδέεται με την έναρξη αποπληρωμής των δανείων που επεκτάθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των τόκων των δανείων της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναμένεται να παραμείνουν σε πτωτική πορεία και να φθάσουν το 13% του ΑΕΠ έως το 2060”.

Τα εναλλακτικά σενάρια δείχνουν “ελαφρώς αυξημένους κινδύνους”.

Τα δύο εναλλακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν στην 8η βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης “έχουν επίσης ενημερωθεί”.

“Σύμφωνα με το σενάριο «υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου», η πορεία του χρέους είναι συνολικά υψηλότερη, αλλά παραμένει μειωμένη καθ ‘όλη την υπό εξέταση περίοδο. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες είναι υψηλότερες μακροπρόθεσμα και οριακά υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ κατά τα τελευταία έτη της προβολής”.

“Στο σενάριο «χαμηλής ανάπτυξης», τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά μακροπρόθεσμα και οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες αυξάνονται σε όλο τον ορίζοντα, ξεπερνώντας μόνιμα το 20% του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετίας του 2040”.

“Η σύνθεση και το προφίλ λήξης του δημόσιου χρέους μετριάζει την ευπάθεια του χρέους, ενώ ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι από ενδεχόμενες υποχρεώσεις”, προειδοποιεί η Κομισιόν.

“Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην ανάπτυξη τα επόμενα έξι χρόνια”, αναφέρει.

Επιπέον η Κομισιόν προβλέπει ότι “ο ρυθμός ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα είναι πιθανό να είναι κάπως βραδύτερος από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, λόγω της παράτασης των μέτρων περιορισμού, αλλά η αναμενόμενη έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει οριστεί για να ενισχύσει την ανάπτυξη προς τα εμπρός. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές παραμένει υψηλή”.

Σε σχέση με την εκτέλεση των συμφωνηθέντων, έκθεση αναφέρει τα εξής:

“η έκθεση εκπονήθηκε με φόντο τα συνεχιζόμενα μέτρα πανδημίας και περιορισμού, αλλά και τις προσδοκίες για σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας χάρη στην εκστρατεία εμβολιασμού”.

“Οι αρχές προχώρησαν καλά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας και θα διευκολύνουν την εφαρμογή νέων δημόσιων επενδύσεων.”

Ιδιαίτερα:

Η μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ όπως συμφωνήθηκε την 1η Ιουνίου, μετά την έναρξη ισχύος του πλαισίου για την αποκατάσταση εταιρειών και την πτώχευση των εταιρειών την 1η Μαρτίου.

Αυτός ο κώδικας αντιπροσωπεύει μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας και η έναρξη ισχύος του είναι αποτέλεσμα πολύ σημαντικών εργασιών υλοποίησης που σχετίζονται με τις λεπτομερείς προδιαγραφές του καθώς και με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφορικής που συνδέεται με εκείνες των τραπεζών.

Η διαδικασία σύστασης της οντότητας πώλησης και εκμίσθωσης αναμένεται να διαρκέσει σημαντικά περισσότερο από το αρχικά αναμενόμενο, αλλά δεν θα απαιτήσει τροποποιήσεις των σχετικών νομικών διατάξεων και δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή των άλλων πτυχών του πλαισίου ούτε την πρόσφατα εγκριθείσα άρση της αναστολής των μέτρων επιβολής.

Το σύστημα μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό φορολογικό κόστος σε περίπτωση που καταταγεί στη γενική κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, οι αρχές καλούνται να το εφαρμόσουν με τρόπο που αποφεύγει αυτόν τον κίνδυνο.

Οι αρχές επέκτειναν το σύστημα Hercules για να διευκολύνουν την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το σύστημα ήταν ο κύριος μοχλός πίσω από τη σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 30,2% στα τέλη του 2020, από πάνω από 40% στα τέλη του 2019.

Η επέκταση του καθεστώτος αναμένεται να επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους να επιτύχουν μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2022 σύμφωνα με τις πρόσφατα αναθεωρημένες στρατηγικές μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που υποβλήθηκαν.

Η επιτυχία αυτών των φιλόδοξων σχεδίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κλίμακα εισροών νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς, αναφέρει η Κομισιόν.

“Μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του πλαισίου περί ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να βοηθήσει την Ανεξάρτητη Αρχή να επιτύχει τη συγκεκριμένη δέσμευση για την εξασφάλιση κατάλληλου προσωπικού στο μέλλον”.

“Οι αρχές ολοκλήρωσαν τη μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες μεταφορές, μια συγκεκριμένη δέσμευση και την εθνική διάθεση του τρίτου και τελευταίου πυλώνα του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος (GMI), επίσης μια συγκεκριμένη δέσμευση, επιτρέποντας την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και εξατομικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης σε παραλήπτες από την 1η Ιουνίου. Η μεταρρύθμιση του GMI είχε ορατό αντίκτυπο όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, αν και το μερίδιο των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ (30% το 2019).”

“Οι αρχές θα νομοθετήσουν τον Σεπτέμβριο για να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας βάσει λειτουργικότητας για να αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα παροχών στο νέο δοκιμαστικό πρόγραμμα προσωπικής βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί άμεσα για αποφάσεις παροχών σε είδος από το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αντί να απαιτείται ένας περαιτέρω πιλότος του συστήματος αξιολόγησης λειτουργικότητας.”

“Οι αρχές υιοθέτησαν μια σημαντική αναθεώρηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και νομοθεσία για τη θέσπιση στρατηγικού αγωγού έργου”.

“Η νομοθεσία για τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης προετοιμασίας έργων για μεγάλα επενδυτικά έργα αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ενώ η πλήρης εφαρμογή αυτών των μέτρων θα πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον, αυτά τα βήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έναρξη του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας”.

“Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποκατάστασης και ανθεκτικότητας είναι συμπληρωματικές των μεταρρυθμίσεων που παρακολουθούνται υπό ενισχυμένη εποπτεία, αλλά έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, όπου ενδείκνυται, αναπτύσσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν υπό ενισχυμένη εποπτεία”.

Καταγράφεται ακόμα ότι:

“Οι αρχές πέτυχαν τον στόχο του 30% σχετικά με την κεντρική προμήθεια δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, μια συγκεκριμένη δέσμευση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την επιτάχυνση της συλλογής clawback και της επανέναρξης των εργασιών σχετικά με την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης”.

“Η ικανότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Πολιτικού Προσωπικού έχει ενισχυθεί και έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για τη δημόσια διοίκηση”.

“Σε σχέση με το όριο για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων, το έργο που συνεχίζεται, θα εφαρμοστεί μόνο από το 2022, αλλά οι αρχές δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν μια συμφωνημένη μείωση των έκτακτων θέσεων τον Οκτώβριο του 2021”.

“Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται από την πανδημία. Πρώτον, σε αντίθεση με το αρχικό πρόγραμμα, το απόθεμα καθυστερούμενων αυξήσεων κατά 96 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021, κυρίως λόγω ελλείψεων ρευστότητας σε ορισμένες οντότητες”.

“Οι αρχές έλαβαν μέτρα για την αποκατάσταση της κατάστασης και παρείχαν ένα επικαιροποιημένο σχέδιο εκκαθάρισης, το οποίο επιβεβαιώνει τους στόχους που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη μια νέα ολοκληρωμένη ανάλυση παραγόντων εκτός του άμεσου ελέγχου της κυβέρνησης”.

“Η ανάλυση, η οποία συμφωνήθηκε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αναμένεται να υποστηρίξει την αξιοπιστία και την επίτευξη των στόχων. Παράλληλα, οι αρχές προχωρούν με την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικεντρώνονται κυρίως σε βελτιώσεις πληροφορικής, στην καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στο προσωπικό και στη βελτίωση των διαδικασιών πληρωμής, με την πλειονότητα να αντιμετωπίζονται από μέσα του 2021”.

Τονίζεται επιπλέον ότι:

“οι αρχές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία επανεκτίμησης του φόρου περιουσίας ENFIA και συμφώνησαν να παρουσιάσουν τις φορολογικές δηλώσεις του Αυγούστου 2022 στο πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς η εφαρμογή της μεταρρύθμισης το 2021 δεν είναι πλέον εφικτή”.

“Τρίτον, η διαδικασία για την ενημέρωση του νόμιμου κατώτατου μισθού συνεχίστηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου και η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και προγραμματίζεται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, φέρνοντας έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και ανοίγοντας το δρόμο για την κωδικοποίησή της, η οποία είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση”.

“Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος σημείωσαν ευπρόσδεκτη πρόοδο με την έγκριση του Κώδικα Δικαστικού Προσωπικού και του παράγωγου νόμου για τη μονάδα «JustStat», ενώ οι εργασίες για άλλους σημαντικούς νόμους και τη δημιουργία ειδικών τμημάτων θα συνεχιστούν”.

“Υπάρχει καλή δυναμική για την ψηφιοποίηση του δικαστικού σώματος, αλλά η πολύ καθυστερημένη εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής κατάθεσης προχωρά μόνο στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς η εφαρμογή της σε αστικά και ποινικά δικαστήρια συνδέεται με την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, διαγωνισμός για τον οποίο θα ξαναρχίσει – με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής – τον Ιούλιο του 2021”.

“Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθάρρυναν τις αρχές να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική κατάθεση σε αστικά και ποινικά δικαστήρια σε προαιρετική βάση”.

Επιπλέον τονίζεται ότι “παρά την ουσιαστική πρόοδο στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, οι διαταραχές που σχετίζονται με την πανδημία στις δικαστικές διαδικασίες συνέχισαν να επιβαρύνουν την εφαρμογή άλλων μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά οι διαδικασίες ξεκινούν σταδιακά”.

“Αυτή είναι η δέκατη βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα. Εκδίδεται παράλληλα με την εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την αξιολόγηση του Προγράμματος Σταθερότητας της Ελλάδας το 2021 στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Η έκθεση βασίζεται στα ευρήματα μιας αποστολής που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως στις 20-21 Απριλίου 2021 και σε τακτικό διάλογο με τις αρχές”.

Η αποστολή διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα . το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετείχε στο πλαίσιο του πλαισίου παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα, ενώ ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας συμμετείχε στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας της 27ης Απριλίου 2018.

Η τρέχουσα έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωομάδας σχετικά με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων έως το τέλος του 2020 και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναμένονται έως τα μέσα του 2021. Η έκθεση εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες έως την ημερομηνία λήξης της 27ης Μαΐου 2021.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι “αυτή η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για το Eurogroup να αποφασίσει σχετικά με την απελευθέρωση της επόμενης σειράς μέτρων για το χρέος ύψους 748 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα μέτρα συμφωνήθηκαν με την Ευρωομάδα στις 22 Ιουνίου 2018 και περιλαμβάνουν τη μεταφορά ποσών ισοδύναμου εισοδήματος που απορρέουν από την κατοχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγορών Κινητών Αξιών και της Συμφωνίας για Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία και μια παραίτηση από το επιτόκιο αύξησης περιθώριο για ορισμένα δάνεια που παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Η τέταρτη δόση μέτρων για ενδεχόμενα χρέη έγινε μετά την Ευρωομάδα στις 30 Νοεμβρίου 2020, μεταξύ άλλων με βάση την αξιολόγηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων της Ελλάδας για τα μέσα του 2020 που περιλαμβάνονται στην ενισχυμένη έκθεση εποπτείας που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2020 5) και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που δημιουργούνται από το ξέσπασμα του κοροναϊού.

Πηγή

www.real.gr

Related Posts

Next Post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.